razitko

Cena se stanovuje individuálně a po vzájemné dohodě je stvrzena smlouvou o poskytování služeb, kde je specifikován jejich rozsah i práva a povinnosti obou stran.

Zohledňuje se rozsah poskytovaných služeb, množství a typů zpracovávaných dokladů, 

jejich složitost, periodicitu zpracování atd.

Cenu lze stanovit paušálem, sazbou za doklad nebo hodinovou sazbou při účtování u klienta.

Většina stálých klientů využívá příznivý měsíční nebo čtvrtletní paušál za vedení účetnictví anebo daňové evidence, v němž mají zahrnuty i všechny další, níže uváděné služby.

V ostatních případech cenu stanovujeme z jednotlivých sazeb - za zpracovanou položku, přiznání, za konzultaci atd., dle orientačního ceníku níže.

 

Vedení účetnictví resp. Daňová evidence

  • Za každou zpracovanou účetní položku - 30 Kč.

V úhrnné ceně je pak i následné vyhotovení přiznání: k dani z příjmu fyzických i právnických osob se všemi požadovanými přílohami, k DPH a k silniční dani 

 

Mzdová agenda

  • Za každý pracovní úvazek - 250 Kč / měs.

V ceně je zahrnuto zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení, pro zdravotní pojišťovny, včetně veškerých formulářů souvisejících s nástupem i výstupem pracovníků a s ročním vyúčtováním pro finanční úřad

 

Daňová přiznání

  • K dani z příjmu:

Fyzických osob - od* 1.000 Kč

Právnických osob - od* 2.000 Kč

  • Odložení daňové povinnosti o 3 měsíce:

U fyzických osob 3.000 Kč

U právnických osob - 5.000 Kč

  • K silniční dani - od* 1.000 Kč
  • K dani z nemovitých věcí - 2.000 Kč
  • K dani z nabytí nemovitých věcí - 2.000 Kč

*Při větším množství zpracovávaných podkladů může být sjednána cena vyšší.

 

Daňové a účetní poradenství

  • Obecné konzultace - od 1.000 Kč a dále dle náročnosti zadání

Ceny jsou bez DPH. Při dlouhodobější spolupráci poskytujeme zajímavé slevy či rozšiřujeme naše služby o nadstandardní položky.