razitko

Ročně sestavujeme, většinou z námi připravených podkladů, daňová přiznání pro více než dvě stě subjektů, a to jak pro právnické, tak i fyzické osoby, sdružení a družstva.

 

Vzhledem k přátelským vztahům, které jsme s našimi klienty navázali, nepovažujeme (s ohledem na objektivitu) jejich příznivá hodnocení uvádět.