razitko

Kompletní zpracování a vedení daňové evidence (typicky pro OSVČ) zahrhuje: 

 • Evidence příjmů a výdajů
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek a pravidelné zasílání jejich přehledu dle potřeb klienta
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Účetní a daňové poradenství s možností odložení daňové povinnosti o 3 měsíce
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Vedení mzdové evidence
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovny
 • Zpracování přehledu pro správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování podkladů vyžadovaných bankami k žádosti o úvěr
 • Komunikaci a zastupování před státními orgány v oblasti daňové evidence a daní
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí (i pro soukromé osoby z prostředí klienta)