razitko

Zpracování mzdové agendy zahrnuje:

  • Měsíční zpracování mezd
  • Zpracování a zasílání přehledů pro ČSSZ, zdravotní pojišťovny atp.
  • Kompletní vedení mezd, mzdové listy, ELDZ
  • Vyhotovení příkazů k úhradě pro všechny povinné platby za daný měsíc
  • Vyhotovení všech výstupních sestav a jejích předání klientovi, případně přímo zaměstnancům
  • Ověření náležitostí všech dokladů podávaných na úřady, po dohodě příp. i jejich podání
  • Komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti personalistiky a mezd

Uvedené služby mají klienti, kterým vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci, v ceně.