razitko

Vedení účetnictví zahrnuje:

  • Zavedení a zpracování účetnictví pro právnické a fyzické osoby
  • Převzetí rozpracovaného účetnictví
  • Vedení evidence pro účely zákona o DPH
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • Zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení
  • Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob, s možností odkladu daňové povinnosti o 3 měsíce.
  • Zpracování přiznání k silniční dani
  • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
  • Zpracování závěrky (měsíční, čtvrtletní, roční)
  • Zpracování statistických výkazů a hlášení
  • Kontrolu a případnou rekonstrukci účetnictví
  • Zpracování podkladů vyžadovaných bankami pro žádost o úvěr
  • Vyhotovení klientem požadovaných výstupních sestav
  • Komunikaci a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní
  • Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí (i pro soukromé osoby z prostředí klienta)